Úvod arrow O nás... arrow História spoločnosti
História spoločnosti PDF Tlač E-mail
Vznik spoločnosti sa datuje 30.9.1992, kedy spoločnosť začala poskytovať služby v oblasti opravy hodín.
V júli 1995 sa zameranie spoločnosti rozšírilo o obchodnú činnosť v oblasti hodinárskeho sortimentu. Po presťahovaní do väčších priestorov v apríli 1998 nastalo rozširenie sortimentu ako aj pokračujúce skvalitňovanie služieb.

Prelomovým obdobím sa stal august 1999, kedy sa prevádzka presťahovala do nových priestorov v centre mesta. Táto skutočnosť znamenala naštartovanie nových možností rozvoja firmy. V tomto období už firma zamestnávala 3 pracovníkov na TPP, získavala nových dodávateľov a rozširovala svoju obchodnú činnosť. Svojimi službami si neustále získavala nových, spokojných zákazníkov.
Povzbudením v práci bolo i ocenenie v súťaži “O najlepšiu predajňu” v Pezinku, kde v roku 2000 sa predajňa umiestnila na 3.mieste.
budova_mala.jpg Za úspešným napredovaním firmy bolo úsilie zveľaďovať firmu, skvalitňovať poskytované služby, neustále získavať nových zákazníkov a rozvíjať sortiment. Úspešné zvládanie predsavzatí viedlo firmu k ďalšiemu rozvoju. V apríli 2000 sa objekt, v ktorom sa nachádza prevádzka, zrekonštruoval a vybudovali sa nové priestory obchodu, čo umožnilo rozšíriť predajnú plochu trojnásobne. Tieto priestorové možnosti boli začiatkom ďalšieho rozvoja predaja a služieb. Obchodná činnosť sa rozšírila z hodinárskeho sortimentu na širokú oblasť predaja darčekového sortimentu, dreva, skla, porcelánu, krištáľu, obrazov a iných doplnkov. Rozšíril sa i počet zamestnancov.

O úspešnom napredovaní firmy svedčí i spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami. V roku 2001 sa opäť predajňa ocitla na 3.mieste v súťaží “O najlepšiu predajňu” v Pezinku. Triumfálnym úspechom bol rok 2002, kedy sa prevádzka umiestnila na 1.mieste “O najlepšiu predajňu” v Pezinku.
Roky 2003, 2004 a 2005 sa niesli v znamení rozvoja a budovania firmy. Výborný pracovný kolektív a vysoké pracovné nasadenie znamenalo opätovné umiestnenie sa na 200320043.mieste “O najlepšiu predajňu” v Pezinku v silnej konkurencii stále sa rozrastajúceho trhu a obchodu.
Rok 2006 okrem iného so sebou priniesol opäť ocenenie v podobe 2.miesta v ankete.

 
Ďalší >