„Meníme menu, nie cenu!”

nalepka_kodex_small.gif Euro tu máme čo nevidieť a so slovenskou korunou sa budeme musieť rozlúčiť. Bude to určite náročná zmena pre každého z nás.
V Hodinárstve HOFI nám vždy záležalo na Vás, naších zákazníkoch. Preto sme sa rozhodli pridať k etickému kódexu pre zavedenie eura „Meníme menu, nie cenu!”.

Etický kódex nás zaväzuje že:

  • nezneužijeme proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby našich produktov a služieb, pretože naše ceny sú tvorené na základe dopytu a ponuky,
  • budeme pôsobiť smerom k našim dodávateľom i zákazníkom, aby konali rovnako a nevyužívali proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby,
  • zavedieme systém duálneho oceňovania tovarov a služieb v čo najkratšom termíne po zverejnení pevného výmenného kurzu Národnou bankou Slovenska,
  • prepočty cien z národnej meny na euro budeme vykonávať dôkladne a s maximálnou možnou presnosťou,
  • na našich predajných miestach budeme viditeľne zobrazovať oficiálny výmenný kurz,
  • vytvoríme možnosti, aby si zákazníci mohli jednoduchým spôsobom porovnať ceny nami ponúkaných produktov a služieb,
  • sa zapojíme do neformálnych vzdelávacích aktivít, v ktorých zákazníkom vysvetlíme, aké zmeny ich v súvislosti so zavedením eura čakajú a ktorým aspektom bude treba pri nákupoch venovať zvýšenú pozornosť,
  • v našich marketingových materiáloch budeme uvádzať dvojité ceny priamo pri tovaroch a službách, pričom vždy zobrazíme aj konverzný kurz,
  • svoje obchodné prevádzky zabezpečíme dostatočným objemom hotovosti v euro, aby sme napomohli čo najhladšiemu priebehu výmeny peňazí počas duálneho obehu.

Úplné znenie kódexu nájdete na www.euromena.sk.