Úvod
„Meníme menu, nie cenu!” PDF Tlač E-mail

nalepka_kodex_small.gif Euro tu máme čo nevidieť a so slovenskou korunou sa budeme musieť rozlúčiť. Bude to určite náročná zmena pre každého z nás.
V Hodinárstve HOFI nám vždy záležalo na Vás, naších zákazníkoch. Preto sme sa rozhodli pridať k etickému kódexu pre zavedenie eura „Meníme menu, nie cenu!”.

Etický kódex nás zaväzuje že:

  • nezneužijeme proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby našich produktov a služieb, pretože naše ceny sú tvorené na základe dopytu a ponuky,
  • budeme pôsobiť smerom k našim dodávateľom i zákazníkom, aby konali rovnako a nevyužívali proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby,
  • zavedieme systém duálneho oceňovania tovarov a služieb v čo najkratšom termíne po zverejnení pevného výmenného kurzu Národnou bankou Slovenska,
  • prepočty cien z národnej meny na euro budeme vykonávať dôkladne a s maximálnou možnou presnosťou,
  • na našich predajných miestach budeme viditeľne zobrazovať oficiálny výmenný kurz,
  • vytvoríme možnosti, aby si zákazníci mohli jednoduchým spôsobom porovnať ceny nami ponúkaných produktov a služieb,
  • sa zapojíme do neformálnych vzdelávacích aktivít, v ktorých zákazníkom vysvetlíme, aké zmeny ich v súvislosti so zavedením eura čakajú a ktorým aspektom bude treba pri nákupoch venovať zvýšenú pozornosť,
  • v našich marketingových materiáloch budeme uvádzať dvojité ceny priamo pri tovaroch a službách, pričom vždy zobrazíme aj konverzný kurz,
  • svoje obchodné prevádzky zabezpečíme dostatočným objemom hotovosti v euro, aby sme napomohli čo najhladšiemu priebehu výmeny peňazí počas duálneho obehu.

Úplné znenie kódexu nájdete na www.euromena.sk.

 

Hľadanie

Darčekový poukaz

Darčekový poukaz

Facebook

Nájdete nás aj na
Facebook

Osobné údaje

Pri tomto nastavení nedochádza k spracúvaniu žiadnych osobných údajov.

Odber správ